30 letá záruka spolehlivosti komínů CJ BLOK®

V oblasti komínů patříme mezi nejlepší

SYSTÉM LAS SKC-T - Klasifikace podle normy EN 13063-3 T200 P1 W3 O50

VZDUCHOVÝ A SPALINOVÝ SYSTÉM (SPS) – ke s kotlům z uzavřenou spalovací komorou

Komínový keramický systém  LAS SKC-T je určen pro připojení více plynových kotlů do jednoho komínu u vícepodlažních budov.

Komínový keramický systém  LAS SKC-T plní požadavky nejmodernějších zdrojů tepla vytápěných plynem, ve kterých spalování probíhá v uzavřené spalovací komoře. Prostor mezi komínovou tvárnicí a keramickou vložkou plní funkci šachty pro přívod vzduchu ke spalování a keramická vložka slouží k odvádění spalin. V tomto systému je vzduch potřebný ke spalování veden protisměrně k proudu odváděných spalin a částečně se ohřívá.

Systémy LAS SKC-T nabízíme ve třech průměrech:      
Ø  140 - ke třem zapojením kotlů o výkonu 21-25 kW      
Ø  200 - k šesti zapojením kotlů o výkonu 21-25 kW          
Ø  250 - k deseti zapojením kotlů o výkonu 21-25 kW

Při zapojení několika kotlů v jednom patře je třeba zachovat příslušné vzdálenosti ve svislém směru dle schématu: