30 letá záruka spolehlivosti komínů CJ BLOK®

V oblasti komínů patříme mezi nejlepší

Výpočet spalinové cesty

13.03.2020 10:26

Pro správný a bezpečný odvod spalin je nutné správně navrhnout spalinovou cestu při zohlednění místních podmínek.

 

Výpočet spalinové cesty pro novostavby, rekonstrukce i při změně spotřebiče nebo druhu paliva Vám můžeme provést.

 

Co k tomu potřebujeme:

* Projektovou dokumentaci – řezy, půdorysy

* Místo stavby, její nadmořskou výšku

* Typ spotřebiče a jeho technické parametry, zejména výstupní teplotu spalin,

  obsah CO2 ve spalinách a hmotností tok spalin

* Typ a provedení kouřovodu, počet a úhel ohybů, délka, průměr

* Typ a provedení přívodu spalovacího vzduchu, počet a úhel ohybů, délka, průměr

* E-mail a telefonní kontakt na investora stavby

 

Cena výpočtu je 1000 Kč bez DPH, 1210 Kč s DPH.

 

   Tato cena Vám bude odečtena z ceny komínu   

              v případě jeho zakoupení u nás.