Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních dat                               

Na ochraně Vašich osobních údajů nám záleží, proto osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek www.kominy-cjblok.cz, při osobním, telefonickém, nebo písemném jednání zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy. Ochrana údajů a zabezpečení informací jsou jednou ze zásad naší společnosti.

Pro účely těchto zásad se rozumí:

Správcem údajů společnost CJ BLOK Sp. z o. o., organizační složka, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka A 17725 zastoupená  Janou Láskovou, kontakt tel. 731773731, email: svitavy@kominy-cjblok.cz  (dále jen Správce).

Subjektem údajů jste Vy, tedy fyzická osoba, o které jsou zpracovávané Osobní údaje (dále jen Subjekt údajů).

Osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo a DIČ podnikající fyzické osoby (dále jen Osobní údaje).

Poskytnutí osobních údajů

Poskytování osobních údajů Subjektem údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí Správci údajů zabrání vytváření a udržování obchodních vztahů.

Zpracováni

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány pro následující účely:

- realizace nákupu zboží a dodávek komínů nebo komínových prvků dle uzavřených smluv nebo objednávek

- řešení reklamací

- archivace (účely důkazní) - doklady pro případné vyšetřování nebo obhajobu proti uplatňovaným nárokům pro dokladování skutečného stavu, pokud jde o uplatnění legitimního zájmu správce

Přenos dat

Osobní údaje Subjektu údajů budou předány výhradně externí účetní firmě a spedičním firmám nebo poštovním operátorům, pokud dodávky provádí tyto subjekty. Žádným jiným stranám nebudou osobní údaje předány.

Uchování údajů

Osobní údaje Subjektu údajů budou uchovávány po následující období:

- dodávky a prodej zboží  - po dobu 5 let od konce roku, ve kterém byl prodej uskutečněn

- reklamace – 5 let ode dne uzavření reklamace

- archivace  - po dobu potřebnou k dosažení tohoto účelu

Přístup k údajům a právo na informace

Subjekt údajů má právo požadovat přístup k údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo omezení zpracování. Subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho Osobní údaje a Správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, to se nevztahuje na údaje, pro které je právními předpisy stanovena zákonná lhůta pro uchovávání.

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu

Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Použití souborů cookie viz www.kominy-cjblok.cz/cookies/