30 letá záruka spolehlivosti komínů CJ BLOK®

V oblasti komínů patříme mezi nejlepší

GDPR

Informace pro obchodní partnery

pro splnění informační povinnosti dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (UE) 2016/679 ze dne

27. května 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Vás tímto informujeme, že:

1. Správcem osobních údajů obchodních partnerů a jejich zaměstnanců (dále jen "Partner") je

    "CJ BLOK" Sp. z o. o., organizační složka.

2. Osobní údaje Partnerů budou zpracovány pro následující účely:

    - realizace nákupu zboží a dodávek komínů nebo komínových prvků dle uzavřených smluv   nebo objednávek

    - řešení reklamací

    - archivace (účely důkazní) - doklady pro případné vyšetřování nebo obhajobu proti uplatňovaným nárokům pro  

      dokladování skutečného stavu, pokud jde o uplatnění legitimního zájmu správce

3. Osobní údaje partnerů budou předány výhradně externí účetní firmě a spedičním firmám nebo

    poštovním operátorům, pokud dodávky provádí tyto subjekty.

4. Osobní údaje partnerů budou uchovávány po následující období:

    - dodávky a prodej zboží  - po dobu 5 let od konce roku, ve kterém byl prodej uskutečněn

    - reklamace - 5 let ode dne uzavření reklamace

    - archivace  - po dobu potřebnou k dosažení tohoto účelu

5. Partner má právo požadovat přístup k údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo omezení zpracování.

6. Partner má právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

7. Poskytování osobních údajů partnerem je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí nám zabrání

    vytváření udržování obchodních vztahů.

9. Osobní údaje partnera nebudou předány 3. stranám, vyjma účetní firmu a spediční firmy nebo poštovní

    operátory, bez jeho předchozího souhlasu.