30 letá záruka spolehlivosti komínů CJ BLOK®

V oblasti komínů patříme mezi nejlepší

O nás

 

"CJ BLOK" Sp. z o.o. – kvalitní komíny a komínové systémy.

Americko-polská firma CJ BLOK Sp. z o.o. je významný výrobce vibrolisovaných  stavebních prvků a komínových tvárnic s moderní výrobní technologií.

Hlavním prvkem určujícím jedinečnost komínových systémů CJ BLOK  je jejich komínová tvárnice,  vibrolisovaná z několika frakcí keramzitu v podílu cca 85%.

Komínové tvárnice jsou výsledkem vývoje a dlouholetých zkušeností firmy CJ BLOK při výrobě vibrolisovaných produktů. Jejich vysoká technická úroveň s dokonalou homogenní strukturou v celém svém průřezu vychází z ověřené skladby surovin a optimálního nastavení výrobní linky. Výsledkem je výrobek, který svojí úrovní odpovídá XXI. století.

Komínové tvárnice se vyznačují nízkou hmotností, vysokým tepelným odporem, požární odolností a pevností v tlaku. Tyto jedinečné parametry jsou dosaženy při tloušťce stěny komínového pláště pouze 45 mm.

Vysoký tepelný odpor garantuje:

-požární bezpečnost - hořlavé materiály mohou být umístěny ve vzdálenosti 20 mm od tělesa komínu

-možnost postavit komínový systém bez izolace vnitřní keramické vložky v temperovaném prostoru stavby

-dobrá tepelná izolace spalinového kanálu zabraňuje jeho rychlému ochlazení. Výsledkem je lepší tah komínu, omezená tvorba kondenzátu a lepší  účinnost kotle.

Další přednosti komínových tvárnic CJ BLOK:

-kalibrovaná výška s tolerancí +/-0,5 mm. Díky tomu je možné používat ve spojích tenkovrstvé tmely nebo polyuretanové lepidlo. Použití tenkovrstvého tmelu odstraní nebo výrazně sníží tepelné mosty v plášti komínu.

-zkrácení času montáže umožňuje mimo jiné další nový prvek - jádro 1.pláště, které současně zajišťuje usazení kondenzační jímky v ose komína. Nahrazuje vyplnění pláště betonem a tím odpadá čas potřebný na dosažení jeho minimální pevnosti.
Tento tradiční způsob musel být realizován několik dní před zahájením montáže komínu.

Celý komín CJ BLOK je reálné postavit v průběhu jednoho dne.

V současném období uvádíme do prodeje nový komínový systém ENERGO bez minerální  izolace. Tepelný odpor komínových tvárnic vzrostl na R30, objemová hmotnost je cca 500 kg / m³, pevnost v tlaku 3-4 MPa, požární odolnost LA 90 (EI-90).

Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem komínového pláště a upravené konstrukci komínu bude tento nový systém vhodný pro použití v pasívních a nízkoenergetických domech, kde je základní podmínkou zajistit těsnost budovy. Komínový systém CJ Blok ENERGO je doplněn tepelně-izolační a těsnící membránou, která zamezuje odvětrání tepla z komínu mimo stavbu.


Komínové systémy s izolací z minerální vlny tuto podmínku nesplňují nebo jen s náročnými úpravami.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.