Ventilační tvárnice

Keramzitbetonové ventilační tvárnice PW CJ BLOK® jsou určeny pro výstavbu ventilačních systémů a výměnu vzduchu v obytných, veřejných i průmyslových objektech.  Ventilační kanály provedené z ventilačních tvárnic CJ BLOK® mají vysokou požární odolnost a jsou schopny zastavit šíření ohně z jednoho prostoru do druhého, a to při působení ohně z vnitřku ven nebo z venku dovnitř šachty. Vysoká požární odolnost ventilačních kanálů z tvárnic PW CJ BLOK® dovoluje jejich použití v projektech za účelem zajištění požadované požární odolnosti objektu podle normy PN-EN 13501-2.

Ventilační kanály CJ BLOK® jsou zařazeny do těchto tříd odolnosti vůči ohni:

  • kanály z tvárnic PW 1/25: El 120
  • kanály z tvárnic PW 2/36, PW 2/38: EI 90
  • kanály z tvárnic PW 3/52: El 120
  • kanály z tvárnic PW 4/50: El 120

Číslo 90 a 120 označuje dobu v minutách po kterou jsou ventilační kanály

CJ BLOK® schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by

došlo k jejich porušení.

Přednosti ventilačních tvárnic CJ Blok®:

  • Jednoduchá a rychlá montáž.
  • Vysoká požární odolnost
  • Nízká hmotnost a vysoká pevnost
  • Vhodné pro kombinaci s komínovými systémy CJ Blok®:
  • Všestranné využití

 

Možnosti využití: odvádění znečistěného vzduchu a jeho efektivní výměna. Šachty lze také využít pro připojení dalšího plastového nebo nerezového komínu o průměru 80 mm pro kondenzační kotle, rozvody elektřiny, vody, datové sítě, antény, centrálního vysavače apod.

Příklad kombinace Komínové tvárnice s větracími tvárnicemi