Horní ventilační mřížka

Označení výrobku Délka (mm) Šířka (mm)
KRW-G 250 130

 

POPIS A POUŽITÍ

Horní větrací komínová mřížka je určená pro komíny s větrací šachtou. Instaluje se na horní část komínu z boku komínové tvarovky v místě, kde je větrací šachta.