Spodní ventilační mřížka

Označení výrobku Délka (mm) Šířka (mm)
KRW-D 240 240

 

POPIS A POUŽITÍ

Spodní ventilační mřížka je určena k zajištění dostatečného přísunu vzduchu do větracích průchodů komínové sestavy. Instaluje se ve spodní části komínu.