Komínový systém ENERGO keramik

ENERGO KERAMIC je dvouvrstvý komínový systém (bez minerální vlny) určený k odvodu spalin z topných zařízení s otevřenou spalovací komorou pro suchý i mokrý provoz (tuhá paliva včetně kotlů 4. a 5. emisní třídy, plyn a kapalná paliva), kde teplota spalin není vyšší než T 600 (600 °C)

Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem komínového pláště a upravené konstrukci komínu je tento nový systém vhodný především pro pasivní a nízkoenergetické domy, kde je základní podmínkou zajistit těsnost budovy a zabránit, větrání“ komínem.

Komínové tvárnice a keramické komínové vložky splňují nejvyšší požadavky platných evropských norem.

Komíny dodáváme jedno průduchové, dvou průduchové a jedno průduchové s ventilační šachtou.

Montáž tohoto komínového systému je jednodušší a rychlejší

 

Komínový systém CJ BLOK ENERGO KERAMIC splňuje požadavky normy ČSN-EN 13063-1 T 600 N1 D3 G20 a normy ČSN-EN 13063-2 T400 N1 W2 O20, což je potvrzeno Certifikáty Podnikové výrobní kontroly č. 1020-CPR-030040624 a č. 1020-CPR-030040625 a je dodáván v průřezech: Ø160, Ø180, Ø200 mm.

 

Přednosti komínu ENERGO KERAMIC:

 • Možnost napojení všech typů kotlů na pevná paliva (uhlí, dřevo, ekopaliva, brikety), tekutá paliva (topný olej, nafta) a plynná paliva (zemní plyn, propan-butan)
 • Změna druhu paliva nevyžaduje dodatečné úpravy komínu
 • Odolný vůči vyhoření sazí G (20)
 • Vysoká odolnost vůči kyselinám
 • Vysoká odolnost proti požáru – třída požární odolnosti (z vnějšku ven) EL-90; LA90
 • Vhodný pro všechny druhy kotlů s otevřenou spalovací komorou, včetně nízkoteplotních kotlů s výstupní teplotou spalin nad 40 °C
 • Bezpečné odvádění zkapalněných agresivních zbytků po spalování
 • Vysoká třída difuze vodních par u komínových vložek (paropropustnost) WA 3
 • Hladké stěny komínu minimalizují tření při proudění spalin a zaručují dobrý tah
 • Jednoduché čištění a odolnost vůči mechanickému opotřebení
 • Jednoduchá a rychlá montáž bez izolace z minerální vlny, kterou zaručuje použití kalibrovaných lehkých komínových plášťů a tenkovrstvé malty
 • Vysoký tepelný odpor R34 ÷ R39
 • Nízká hmotnost, vysoká pevnost, vysoký tepelný odpor a všestrannost použití vnějšího pláště komínu (Mn).
 • Dokonalé termo izolační vlastnosti (λ=0,055-0,08 W/m* K)

 

Montážní návod ENERGO KERAMIK

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

KOMÍNOVÁ TVÁRNICE

ZÁKLADNÍ TRUBKA

TVAROVKA SPALIN

ČISTÍCÍ TVAROVKA

IZOLACE TVAROVKY SPALIN

VLOŽKA SOKLU

DISTANČNÍ OBJÍMKA

UNIVERZÁLNÍ KONDENZAČNÍ JÍMKA

SYFON KONDENZÁTU

TERMOIZOLAČNÍ MEMBRÁNA

ČISTÍCÍ DVÍŘKA

HORNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA

TMEL PRO SPOJOVÁNÍ KKV

LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ TMEL

TENKOVRSTVÁ MALTA

BETONOVÁ KOMÍNOVÁ DESKA

KOVOVÁ VNĚJŠÍ PŘÍRUBA

KOVOVÁ STŘÍŠKA