Komínový systém SKC-CM

KERAMICKÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SKC-CM UNIWERSAL

Je určený pro kotle s otevřenou spalovací komorou vytápěných pevnými, tekutými a plynnými palivy, kde teplota spalin není vyšší než T 600 (600ºC). V tomto systému jsou použity komínové tvárnice a keramické komínové vložky, které splňují nejvyšší požadavky platných evropských norem. Jedná se o komínový systém trojvrstvý – keramická komínová vložka, izolace a komínová tvárnice PK nebo PKW, který pracuje za podtlaku. Může být provozován jak v suchém režimu (bez kondenzace vodních par), tak mokrém (s kondenzací vodních par).

 

Komínový systém CJ BLOK® SKC-CM plní požadavky normy ČSN-EN 13063-1 T600 N1 D 3 G20 a normy ČSN-EN 13063-2 T400 N1 W2 O20, což je potvrzeno Certifikátem Podnikové Výrobní kontroly č. 1020-CPR -030040624 a č. 1020-CPR-030040625. Je dodáván v průřezech Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø250 mm.

 

Přednosti komínu SKC-CM Uniwersal:

 • Možnost napojení všech typů kotlů na pevná paliva (uhlí, dřevo, eko-hrášek, brikety,rašelina), tekutá paliva (topný olej, nafta) a plynná paliva (zemní plyn, propan-butan).
 • Změna druhu paliva nevyžaduje dodatečné úpravy komínu.
 • Odolný vůči vyhoření sazí G (20).
 • Vysoká odolnost vůči kyselinám, bezpečné odvádění tekutých agresivních spalin
 • Vysoká odolnost proti požáru (z vnějšku ven) LA90 (El-90).
 • Vhodný pro všechny druhy kotlů s otevřenou spalovací komoru, včetně nízkoteplotních kotlů s výstupní teplotou spalin nad 40ºC.
 • Nejvyšší třída odolnosti proti kondenzátu (paropropustnost) WA 3.
 • Hladké stěny komínu minimalizují tření při proudění spalin a zaručují dobrý tah.
 • Jednoduché čištění a odolnost vůči mechanickým zatížením.
 • Jednoduchá a rychlá montáž, kterou zaručuje použití moderních lehkých keramzitových tvarovek a tenkovrstvé lepicí malty.
 • Vysoký tepelný odpor R30 ÷ R45.
 • Velmi dobré odvětrání izolace.
 • Nízká hmotnost, vysoká pevnost, vysoký tepelný odpor a všestrannost použití komínových tvárnic (Mn)
 • Dokonalé termoizolační vlastnosti λ = 0,06-0,08 W/(m K), vzdálenost od hořlavých materiálů jen 20mm

Montážní návod SKC-M

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

KOMÍNOVÁ TVÁRNICE

ZÁKLADNÍ TRUBKA

TVAROVKA SPALIN

ČISTÍCÍ TVAROVKA

UNIVERZÁLNÍ KONDENZAČNÍ JÍMKA

IZOLACE

IZOLACE TVAROVKY SPALIN

VLOŽKA SOKLU

STŘEDÍCÍ OBJÍMKA

SYFON KONDEZÁTU

SPODNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA

ČISTÍCÍ DVÍŘKA

HORNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA

TMEL PRO SPOJOVÁNÍ KKV

LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ TMEL

TENKOVRSTVÁ MALTA

BETONOVÁ KOMÍNOVÁ DESKA

KOVOVÁ VNĚJŠÍ PŘÍRUBA

KOVOVÁ STŘÍŠKA