30 letá záruka spolehlivosti komínů CJ BLOK®

V oblasti komínů patříme mezi nejlepší

SKC-CM

KERAMICKÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SKC-CM UNIVERSAL je určený pro kotle s otevřenou spalovací komorou vytápěných pevnými, tekutými a plynnými palivy, kde teplota spalin není vyšší než T 600 (600ºC). V tomto systému jsou použity komínové tvárnice a keramické komínové vložky, které splňují nejvyšší požadavky platných evropských norem.

Komínový systém trojvrstvý - keramická komínová vložka, izolace a komínová tvárnice PK nebo PKW, který pracuje za podtlaku. Může být provozován jak v suchém režimu (bez kondenzace vodních par) tak mokrém (s kondenzací vodních par).

PŘEDNOSTI KOMÍNU SKC-CM UNIVERSAL:

• Možnost napojení všech typů kotlů na pevná paliva (uhlí, dříví, eko-hrášek, brikety, rašelina), tekutá paliva (topný olej, nafta) a plynná paliva (zemní plyn, propan-butan).

• Změna druhu paliva nevyžaduje dodatečné úpravy komínu.

• Odolný vůči vyhoření sazí G.

• Vysoká odolnost vůči kyselinám, bezpečné odvádění tekutých agresívních spalin.

• Vysoká odolnost proti požáru (z vnějšku ven) LA90 (EI-90)

• Vhodný pro všechny druhy kotlů s otevřenou spalovací komorou, včetně nízkoteplotních kotlů s výstupní teplotou spalin nad 40ºC.

• Nejvyšší třída odolnosti proti kondenzátu (paropropustnost) WA

• Hladké stěny komínu minimalizují tření při proudění spalin a zaručují dobrý tah.

• Jednoduché čištění a odolnost vůči mechanickým zatížením.

• Jednoduchá a rychlá montáž, kterou zaručuje použití moderních lehkých keramzitových tvárovek a tenkovrstvé lepící malty.

• Vysoký tepelný odpor R30 ÷ R45.

• Velmi dobré odvětrání izolace.

• Nízká hmotnost, vysoká pevnost, vysoký tepelný odpor a všestrannost použití komínových tvárnic.

• Dokonalé termoizolační vlastnosti (λ=0,11-0,17 W/m.K), vzdálenost od hořlavých materiálů 20 mm.

 

Komínový systém CJ BLOK® SKC-CM plní požadavky normy ČSN-EN 13063-1 T600 N1 D3 G20 a normy ČSN-EN 13063-2 T400 N1 W3 O20, což je potvrzeno Certifikátem Podnikové výrobní kontroly č. 1020-CPR-030040624 a č. 1020-CPR-030040625.

Je dodáván v průřezech: Ø 160, Ø180, Ø 200 a Ø 250 mm.

 

DOPORUČENÍ VÝROBCE:

• Seznamte se s Pokyny výrobce pro nakládání s KKV (keramickými komínovými vložkami) i s podmínkami pro použití ostatních prvků, ze kterých se skládá komínový systém.

• Při montáži komínového systému postupujte podle návodu, teplota okolního prostředí nesmí klesnout pod +5ºC.

• Komín musí být postaven v souladu s technickým projektem, který je zpracován pro konkrétní objekt a podle požadavků příslušných norem.

• Při stavbě komínu z komínových tvárnic s ventilační šachtou (PKW) použijte horní ventilační mřížky, které jsou uvedeny v montážním návodu.

• V případě stavby komínu vně budovy dodržte dilatační mezeru mezi komínem a budovou (5 - 12 mm), kterou vyplňte pružnou hmotou. Výztužné ocelové pruty musí být ukotveny v základech pro komín a musí být použity v celé výšce komínu. Jejich průměr určuje projektant podle výšky komínu.

• V průběhu montáže bezpodmínečně dodržujte veškeré bezpečnostní zásady a montážní návod.

• Montáž komínového systému doporučujeme provést specializovanými montážními firmami nebo osobami proškolenými pro montáž toho typu komínu.

• Po výstavbě komínu je nutné zajistit jeho revizi oprávněným kominíkem.

• Při prvním spuštění kotle nebo po delší provozní přestávce, komín rozhřívejte postupně a nedovolte, aby kotel rychle dosáhl maximálního výkonu.

• Při provozu kotle zabraňte přímému působení plamene na vnitřní povrch tvarovky pro odvod spalin (KS).

• Ke komínu připojujte výhradně atestované zdroje tepla v dobrém technickém stavu.